"Propagace na naší škole získala nový rozměr", říká Hana Mikulášková ze školy MESIT.

10.7.2018

Díky marketingové koncepci se zvýšil zájem u vytipovaných oborů o 40%. Základem účinné prezentace je kombinace Dne otevřených dveří školy, webové prezentaci a kampani na sociálních sítích. Novinku ve školním roce 2017/2018 tvoří koncept, kde se v rámci propagace školy zapojí samotní žáci.

Jak vaše škola vnímá celospolečenské změny na svých žácích?

Naše škola se drží tradičního základu vzdělávání a přizpůsobuje se v průběhu let okolnostem i změnám v chování žáků. Celkově škola vnímá rozdíly mezi žáky různých věkových generací.

Generace Z, což jsou převážně nyní naši žáci, mají vyšší nároky na své okolí i na sebe. Často jsou sociálně izolovaní ve svém virtuálním světě. Chrání si své soukromí a preferují spíše sítě soukromého charakteru – Facebook, Instagram, Youtube. Nároky na vzdělání jsou individuální. Všeobecně víme, že je velký zájem o moderní technologie a v oboru elektro o technické vylepšení.

U nás žákům nabízíme nejen kvalitní výuku teorie ale i praxi, moderním vybavení firem v koncernu MESIT. Konkrétně jsou to stroje CNC, obráběcí stroje, využití nových technologií – např ve firmě MESIT Aerospace nebo zde můžeme započítat i výuku s bezpilotním letadlem neboli dronem.

Generaci Alfu teprve očekáváme a to především v oblasti zrychlení přenosu informací – formou interaktivní výuky. Žáci budou chtít mít vše předloženo v co nejkratším čase, nejmenším množství učiva. Pro školu to znamená, že se těmto okolnostem bude snažit přizpůsobit.

Jak se mění škola z hlediska současných potřeb pro žáka?

V současné době máme nové vybavení učebny ICT kvalitnějšími Ntb a novou audiovizuální techniku. Co se týče strojních dílen tak nové CNC stroje – stroje a zařízení v dílnách. U elektro oborů je zajištěna praxe v moderních zařízeních s aktuálním vybavením pro elektro obory.

Co se týká propagace školy, jakými největšími změnami za poslední roky škola prošla?

Propagace na naší škole, i v rámci celého koncernu MESIT, získala nový rozměr a dovoluji si říct, že nabrala nový, žádoucí a také pozitivně vnímaný, směr. Hlavně díky marketingové strategii.

V předešlých letech se řešily pouze jednotlivé propagační dílce a nebyl kladen takový důraz na prezentaci formou online médií. Informace se předávaly z generace na generaci – ústně – na doporučení. Používala se plošná reklama, tisk, propagační materiály, TV.

Díky zrychlenému životnímu stylu se zrychlil i přenos informací. Tím pádem se škola zaměřila hlavně na cílené propagační kampaně školy a jednotlivých oborů sdílené na internetu. Menší část zabírají ostatní podpůrné formy propagace.

Jak obecně vnímáte při propagaci vliv sociálních sítích a videa?

Po vlastní zkušenosti víme, že video sdílené na internetu (virál) má velkou sílu a působnost a díky němu můžeme oslovit nejen více věkových kategorií s různým zaměřením mimo naši cílovou skupinu. To jsou především rodiče a žáci ZŠ.

Jak byste zhodnotila kampaň Skvelavolba.cz, která probíhala ve školním roce 2016/2017?Zhodnotila bych ji velice kladně. Díky kampani se dostala škola i koncern MESIT více do povědomí veřejnosti a také zde byly pro nás pozitivní ohlasy na jednoduchou manipulaci orientaci v odkazech Skvělé volby.

Jak se projevila tato kampaň výsledkově na počtu podaných přihlášek?

Kampaň Skvělá volba byla jedna z důležitých částí celkové propagace školy. Díky osobní prezentaci na DOD škol a webové prezentaci se zvýšil zájem o 40% u cílené skupiny – strojních a elektro oborů – denního maturitního studia.

Co nového z hlediska marketingu chystáte?

Dalším propagačním cílem naší školy v roce 2017/2018 je přiblížit se více naším žákům i veřejnosti díky online projektu Školní Youtuber. Jedná se o sdílení školního života vybranými studenty formou streamů, vlogů.

Dále otevíráme dva nové obory zaměřené pro chlapce a především pro dívky – Zahradník, Elektromechanik strojů a přístrojů. Pro jejich prezentaci plánujeme propagační kampaň.

Dále chceme pokračovat na webových stránkách v předešlých krátkých ukázkách našich úspěšných žáků. Budou zde prezentovat své dosavadní úspěchy, zkušenosti z praxe a hlavně kam je škola za školní rok posunula dále.

Na čem jsme se spolupodíleli (školní rok 2016/2017)

a) Virální klip “Když víš kam sáhnout”

Jednalo se o kompletní vyhotovení klip, ke kterému jsme vytvořili scénář. Součástí kompletního natáčení bylo zajištění komparzu a lokace. Cílem klipu bylo vtipnou formou komunikovat vytipovaný obor školy.

b) Kam​paňový web http://www.skvelavolba.cz/

Škola využila náš produkt Marketing pro školy, který začlenila do svého marketingového mixu s cílem posílit nábor u vytipovaných oborů. Výsledkem bylo nárůst o 40% u vytipované cílové skupiny (strojní a elektro obory – denní maturitní studium).

autor článku: Marketing pro školy