Jaká je generace školáků a předškoláků? Představujeme vám generaci Alfa.

7.8.2018

Generaci Alfa tvoří skupina dětí narozených po roce 2010. Generace Alfa bývá označována jako generace „Screenagerů“. V současnosti jí tvoří skupina sedmiletých a mladších dětí, jejíž nejstarší členové nyní vstupují do mateřských a základních škol.

Generace Alfa bývá označována jako generace „Screenagerů“, kteří „multi-screenují“ a „multitaskují“ od raného věku.  Každý týden se totiž narodí 2,5 milionů alfa dětí a do roku 2025, kdy by měla nastoupit další „marketingová“ generace, by jich tak mělo být až dvě miliardy.

Generace Alfa a rodina

​Generace Alfa je první generací, která skutečně vyrůstá od svého narození v 21. století. Jejich rodiče pocházejí zejména z generace Y.  Očekává se, že díky nárůstu jednočlenných domácností (očekávaný počet jednočlenných domácností v roce 2020 je jedna třetina) budou členové této generace v dospívání a dospělosti trpět častěji pocity osamělosti a depresí než tomu bylo u předchozích generací.

Generace Alfa a škola

​Ve vztahu ke škole a vzdělávání bude generace Alfa pokračovat v trendu, který je popsán u generace Z, tedy nebude fungovat akcent na předávání obsahů ze strany pedagoga, ale bude více zapotřebí rozvíjet strategie, kdy si student sám ve spolupráci s ostatními objevuje znalosti a učí se s nimi zacházet.

Učení je personalizováno a lze jej přizpůsobit potřebám, tempu a stylu učení jednotlivce a nikoli naopak; přičemž jsou do učení zapojovány nová media a technologie.

Generace Alfa a technologie

​Stejně jako generace Z, tato generace  „multitaskuje“ od raného věku. Obrazovka je pro ně médiem k rozšiřování obsahu a na rozdíl od papíru je kinestetická, vizuální, interaktivní, konektivní a přenosná. Obliba mobilních telefonů bude pravděpodobně stoupat a významně převyšovat oblibu počítačů nebo tabletů.


autor článku: Marketing pro školy