Generace Z - seznamte se s dnešními středoškoláky

8.8.2018

Zástupci této generace se narodili v rozmezí 1995 -2010, aktuálně je to nejpočetnější skupina žáků na základních a středních školách. Je to první generace, která již nezažila dobu před internetem a taky si už život bez internetu a nových technologií nedokáže představit.

Zástupci generace Z jsou v každodenním kontaktu s novými technologiemi jako jsou smartphony či tablety a velmi dobře s nimi dokážou zacházet.Díky tomu, že příslušníci této generace byli již od raného dětství s technologickými novinkami konfrontováni, je Generace Z považována za technologicky nejgramotnější generaci vůbec.  Lidé z generace Z jsou zvyklí být připojeni k internetu 24 hodin sedm dní v týdnu.

​Rodina

Na rozdíl od předchozích generací se má za to, že tento vliv převažuje sdílení socio-kulturně-historického kontextu. Podle výzkumů WHO tato generace prochází větším množstvím životních fází a vstupuje do nich s časovým předstihem, než generace předchozí, což znamená, že dospívají rychleji.

Škola

​Pro studenty je běžné připravovat si úkol do školy na počítači a ve stejném čase kontrolovat emaily, zprávy, chatovat na facebooku, mluvit s kamarády. Pro generaci Z, která měla od útlého mládí přístup k vysokorychlostním internetu, je rychlost zásadní. Rychlosti u této generace budu  věnovat případovou studii.

Ve virtuálním světě se pohybují mezi množstvím informací, které filtrují především přes svůj vlastní zájem a relevanci k jejich vlastnímu životu. Učí se tak velmi rychle schopnosti samostudia a kritickému myšlení, které dokáží výborně uplatňovat, pokud vyhodnotí, že jim daný obsah stojí za to a dává v jejich životě smysl.

Ukazuje se, že ačkoli v životě a samostudiu se jim tato dovednost velmi hodí, v tradičně laděné výuce mohou zažívat obě strany, žáci i učitelé, frustraci – děti očekávají rychlost a flexibilitu, pak tradiční učitelské tempo mohou špatně snášet.  

Práce

Generace Z vyrůstá v prostředí, kdy jakoukoli informaci nebo odpověď mohli najít přesně v ten daný čas, ve kterém ji potřebovali, a tak se to učí také očekávat. Mají nízkou toleranci pro život bez digitálních zdrojů, někdy sami sebe označují jako „závislí na internetu“ a v používání těchto pomůcek postupují především intuitivně. Upřednostňují proto komunikaci přes sociální media před emailem, kde musejí na odpověď čekat.

Typickým rysem generace Z je tzv. multitasking nebo-li schopnost věnovat pozornost několika souběžným aktivitám najednou.

Technologie

​Generace Z se jako první generace narodila do světa, kde vše reálné – hmotné má svůj “virtuální ekvivalent.”

Na rozdíl od předchozích generací, které vidí tyto dva světy zcela odděleně a často s přechodem mezi nimi bojují, Generace Z je vnímá jako jeden celek. Typickým rysem generace Z je již výše zmíněný tzv. multitasking.


autor článku: Marketing pro školy