Co žáka a učitele při výuce rozděluje?

23.7.2018

Způsoby, jakými dnes mezi sebou žáci nejen ve škole komunikují prochází významnými změnami. Faktorem těchto změn je internet a za poslední roky taky masivně masivně využívané sociální sítě. Lze si povšimnout, že právě mladí lidé velmi často upřednostňují online komunikaci před osobním kontaktem. Vkládané příspěvky, které získávají lajky, komentáře či sdílení, přinášejí pocit uspokojení. A možná to je jedním z hlavních faktorů proč žák upřednostní vložení příspěvku s mnohonásobně větší odezvou na sociálních sítích, před osobním kontaktem, kde by takové zpětné vazby nedosáhl.

Takto nastavené preference však sebou do budoucna přinesou řadu stinných stránek. U dětí je v online světě jejich mozek konstantně vystaven krátce prezentovaným a rychle se střídajícím informacím o délce max. šesti vteřin. To má za následek, že se mozek učí takové informace očekávat. Výsledky výzkumu ukázaly, že pokud je studentovi prezentována webová stránka, věnuje pozornost především obrázkům a čte méně než 20 % textu. Tyto děti pak může být těžké učit, rychle se začnou nudit a pro udržení jejich motivace a pozornosti potřebují střídat aktivity. Neuropsychiatr z Harvard Medical School, John J. Ratey, který se věnuje problematice pozornosti, tento jev nazývá „získanou poruchou pozornosti.” Výsledkem je neschopnost soustředit se delší čas na jeden obsah a analyzovat komplexní informaci, která vyžaduje delší a hlubší pozornost. Používáním digitálních přístrojů zažívá mozek přímo výbuch adrenalinu, „ dopaminový příliv“. Pokud lidé vykonávají jednodušší činnosti jako třeba řízení automobilu, dopaminový příliv nezažívají a činnost je nudí.

Rychlost sdělení

Sociální sítě a online média nevedou pouze k trendu multitaskingu, tedy rozložení naší pozornosti na několik podnětů současně. Všudypřítomná je také rychlost předávaného sdělení. Současný trend klade důraz na větší rychlost ať už po stránce vyjadřování, tak také z hlediska “vstřebávání” obsahu. Díky sociálním sítím jsme denně zahlcení obrovským množstvím příspěvků, které se neustále produkují a soupeří o naši pozorností. Pro generaci, která má od útlého mládí přístup k vysokorychlostním internetu, je rychlost zásadní. Zakoušejí frustraci, pokud jsou svědky zpoždění nebo pomalého přístupu, ať už v technologiích nebo komunikaci. 

Internetová generace vyrůstá v prostředí, kdy jakoukoli informaci nebo odpověď může najít přesně v ten daný čas, ve kterém ji potřebuje, a tak se to učí také očekávat. Upřednostňují proto komunikaci přes sociální media před emailem, kde musejí na odpověď čekat; v textových zprávách používají textový slang, který jim umožní výrazně zkrátit sdělení apod. Rizikem akcentu na rychlost je, že spíše upřednostní rychlé zodpovězení otázky nežli ověření reliability zdroje nebo hledání komplexnějšího řešení problému.

autor článku: Marketing pro školy